vrijdag 12 december 2014

Workshop Envelop Punch Board

Gisteren kwamen twee creatieve dames langs en zij hebben geleerd wat er allemaal kan met de envelop punch board. Heel wat meer dan envelopjes maken. Wij begonnen eerst met het maken van twee kleine envelopjes zodat duidelijk werd hoe de afmetingen gelezen moeten worden. Vervolgens werd een strik gemaakt, en een van heen heeft deze dan op het envelopje verwerkt. Dan werd de overstap naar een cracker gemaakt, die zelfs versierd werd met een heus eland gemaakt door het dochtertje. En tot slot werden zakdoekdoosjes gemaakt. Vermits Lina (7 jaar oud) vlijtig uiltjes, spookjes al dan niet verliefd, monstertjes had gemaakt, moesten die natuurlijk op creaties verwerkt worden. De zakdoekdoosjes verdwenen dan ook naar haar en zij maakte er leuke monster zakdoekdoosjes van.
Yesterday two creative ladies came by to learn to use the envelop punch board where you can make more with then only envelops. First of all we made two small envelopes to get the feeling of the board and read the measurements. Then we made a ribbon with it, one of them put those two together. Then we started making a cracker and as the daughter made a cute reindeer it came onto the cracker. And finally we made handkerchief boxes. And as Lina (7 years old) made cute owls, gosts, monsters those boxes needed to have monsters on it. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten