woensdag 29 juli 2015

Vallende bladeren - falling leaves

Het lijkt wel of we vorige week afscheid hebben genomen van de zomer, wat ging de wind te keer, de bladeren lagen overal en deze gaven mij de inspiratie om in het weekend deze kaart te maken. Het was er immers het juiste weer voor hé. Ik speelde met de vintage leaves van SU en liet de blaadjes willekeurig over de randen heen vallen en vermits ik de triple techniek ook nog steeds een mooie manier vindt om kaartjes te maken, heb ik dit met deze bladeren set gecombineerd. Kijk op de agenda voor de datum waarop jij ook deze techniek kan leren.
It looked like we said goodbye to the summer last week, the wind was blowing, the leaves were falling and every where. It gave me inspiration to make this card during the weekend. I played with the vintage leaves and let them fall over the edges and combined it with the triple technique, which I still find very nice for such type of cards.

1 opmerking: