dinsdag 2 december 2014

Wintertafereeltje - Winter scene

Wij blijven nog even bij de screens. Deze keer eentje van Matty die hem gemaakt heeft met het White Christmas set en ons langzaam voorbereidt op de winter die komt. Een waar winterlandschapje met een ijsbeer, een paar sneeuwpoppen, een hertje en natuurlijk vrolijke rode vogeltjes in de dode bomen. Met wat sneeuw heeft ze het extra sprekend gemaakt.
We stay in the screens. This time one that Matty made with the White Christmas set and which prepares us for the winter which is coming. A true winter landscape with a polar bear, a few snowmen and a deer and of course some red little birds in the dead trees. The sky is sponged.

Built for Free Using: My Stampin Blog

Geen opmerkingen:

Een reactie posten